En pandemi kommer ikke i vejen

Nok er verden lukket ned på grund af COVID-19, men pandemien har ikke sat en kæp i hjulet for Verdenslinjen i Svendborg. Før nedlukningen var eleverne allerede godt i gang med arbejdet om at forbedre fremtidens miljø – et led i et international uddannelsessamarbejde, hvor eleverne netværker og vidensdeler med udvalgte deltagerklasser fra Spanien, Tyskland, Italien og Frankrig. Det vender vi tilbage til, men de unge elever har et fælles mål om at gøre os bevidste om, hvor lidt plastik faktisk hører hjemme på stranden, skovbunden eller andre steder i vores grønne natur. Med andre ord, de vil vise omverdenen, at det ikke er nok med ord og fine vendinger, når man taler om miljøbevidsthed. Der skal en aktiv handling bag ordene.

‘”Eleverne var spændte inden det første møde med vores samarbejdspartnere, men det forløb over al forventning.”

Verdenslinjen med base på Rantzausminde Skole deltager i et initiativ støttet af ERASMUS. Kort fortalt, så er ERASMUS-programmet et uddannelsesprogram, der har til formål at fremme samarbejdet mellem videregående uddannelsesinstitutioner i EU’s medlemslande. Dets budget på 14,7 mia. euro skal give mere end 4 millioner europæere mulighed for at studere, tage kurser og få erfaring i udlandet. Det nuværende initiativ hedder Less plastic, more future – altså mindre plastik og mere fremtid. Men inden eleverne når målstregen, har de skullet vænne sig til at præsentere og vidensdele på engelsk. COVID-19 har dog forhindret verdenslinjen i at krydse grænserne i Europa, men i den digitale verden er der ingen barrierer – allerhøjest en sprogbarriere, og her har eleverne skulle gøre brug af deres engelske ordforråd, når de har logget på i projektets store online meet forum. Marie Outzen Møgelvang hjælper eleverne gennem samarbejdet og er til dagligt fast inventar i verdenslinjens klasselokale. ”Eleverne var spændte inden det første møde med vores samarbejdspartnere, men det forløb over al forventning, og vi oplevede engagerede elever, som ikke var blege for at sige noget på engelsk i det store Google Meet forum med 100 deltagere.”

Projektet har vist, at selvom verden lukker ned for en stund på grund af en pandemi, behøver det ikke at betyde, at det globale fællesskab går i stå. Elevernes kundskaber inden for den digitale verden har netop bevirket, at projektet og undervisningen kunne fortsætte indtil det er muligt at mødes fysisk ansigt til ansigt i den virkelige verden.