Verdensmålsskole
Rantzausminde Skole blev den 3. September 2020 en del af det globale netværk af Unesco’s Verdensmålsskoler.  Det er vi meget stolte af.  Vi har i gennem længere tid netop inddraget elementer - udledt af verdensmålene - i vores daglige undervisning. Helt konkret i vores løsning af skolens kerneopgaver - set i forhold til dannelse, trivsel og læring, men også den måde vi tænker og praktiserer bæredygtig udvikling.  I hverdagen skal eleverne blandt andet sortere deres affald og skolens elever har deres eget miljøråd. I det hele taget breder der sig en voksende bevidsthed om at vi skal passe bedre på vores klode. En bevidsthed som bærer præg af en holdning om, at man ikke ændrer verden ved kun at reflektere over ressourcer og forbrug, men derimod at der skal en aktiv stillingtagen og en reel handling bag.

Rantzausminde Skole har i år startet Svendborg Kommunes Verdenslinje. Ud over at linjen har et mere udpræget globalt udsyn, har undervisningen i hverdagen også blikket kastet på selve arbejdet og implementeringen af Unesco's verdensmål.

I 2030 er det FN's mål at kunne erklære de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling for indfriet. Det er blot om 10 år. De elever som netop er begyndt i den danske folkeskole, vil i deres ungdom i 2030 forlade folkeskolen og  derefter begynde deres videre uddannelse og udforskning af verden  - en verden der til den tid er i en bedre tilstand end nu. Det vil vi som skole hjælpe til med at realisere, blandt andet ved at give vores elever her på skolen en varig forståelse og indsigt i disse 17 Verdensmål - men lige så afgørende er det, at eleverne opnår de nødvendige kompetencer i forhold til at kunne handle og agere aktivt i hverdagen ud fra verdensmålene. Eleverne vil på sigt ikke kunne komme uden om at skulle forholde sig aktivt til udfordringer, som kræver bæredygtige løsninger. Hvad enten det drejer sig om valg af uddannelser, livsstil eller gennem valg af erhverv.  Nogle elever vil komme til at arbejde direkte med udvikling af bæredygtige løsninger, mens andre vil være i et erhverv, hvor det konkrete formål netop vil være at føre disse bæredygtige løsninger ud i livet. Der er en tydelig dannelsesmæssig opgave forbundet med alt dette. Det er klart og egentligt ikke noget nyt. Det har altid været folkeskolens formål. Eleverne skal rustes til det samfund, der venter dem. Femtidens udfordringer vil trække på mange af elevernes personlige kompetencer, såsom samarbejdsevner, kreativ tænkning og ikke mindst gå-på-mod.

Vores sigte er derfor, at alle vores elever aktivt og bevidst bidrager til denne proces omkring bæredygtig udvikling, bidrager med borgerengagement ved for eksempel initiativer i lokalområdet og samtidigt udfylder rollen som globale medborgere.

Image

Som Verdensmålsskole vil vi danne eleverne til at blive verdensborgere med et indbygget globalt udsyn og uddanne dem til at deltage aktivt i vores samfund.