Vi er en verdensmålsskoleRantzausminde Skole blev i september 2020 en del af det globale netværk af UNESCO’s Verdensmålsskoler. Det er vi stolte af. Vi har allerede mange års erfaring på dette område, men som medlem af UNESCO's globale netværk, er det formaliseret. Undervisningen på vores skole er derfor præget af et øget fokus på miljøbevidsthed og de 17 verdensmål. Helt konkret udmønter det sig i vores løsning af skolens kerneopgaver - f.eks. i forhold til dannelse, trivsel og læring, men også den måde vi tænker og praktiserer bæredygtig udvikling. I hverdagen skal eleverne blandt andet sortere deres affald. Vores elever har deres eget miljøråd, som byder ind med bæredygtige initiativer. Vi understøtter den voksende bevidsthed blandt de unge om, at vi skal passe bedre på vores klode. Dette er også et krav fra de ungdommen. De ved godt, at man ikke ændrer verden ved kun at bekymre sig, men at der reelt set skal en aktiv stillingtagen og ikke mindst en reel handling bag bekymringerne.

Svendborg Kommune og Rantzausminde Skole har i 2020 oprettet Verdenslinjen. Ud over at linjen har et mere udpræget globalt udsyn, har undervisningen i hverdagen også blikket kastet på selve arbejdet og implementeringen af Unesco's verdensmål. i forskellige projekter som More Future, Less Plastic. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Intet mindre.  I 2030 er det FN's mål at kunne erklære de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling for indfriet. Det er blot om 10 år. De elever som netop er begyndt i den danske folkeskole, vil i deres ungdom i 2030 forlade folkeskolen og  derefter begynde deres videre uddannelse og udforskning af verden  - en verden der til den tid er i en bedre tilstand end nu. Det vil vi som skole hjælpe til med at realisere, blandt andet ved at give vores elever her på skolen en varig forståelse og indsigt i disse 17 Verdensmål - men lige så afgørende er det, at eleverne opnår de nødvendige kompetencer i forhold til at kunne handle og agere aktivt i hverdagen. Der dækker mange områder af tilværelsen på det personlige plan. Det kan dreje sig om at kunne sige fra og stå ved egne grænser eller beslutte at skifte spor i livet og blive vegetar eller tage en beslutning om kun at købe genbrug. Politisk set kan man gøre klimaindsatsen og dyrevelfærd til en af sine mærkesager, når man vælger hvor krydset skal sættes.

Klimaindsatsen kræver allerede nu en omstilling  af levevis. Debatten om ligestilling mellem køn er i fuld gang og er også beskrevet i mål nr. 5. Eleverne vil fremover i hverdagen ikke kunne undgå at skulle forholde sig aktivt til flere af problematikkerne, som er beskrevet i verdensmålene.  Det vil enten være på et personligt plan eller i forbindelse med en samfundsdebat. Nogle elever vil komme til at arbejde direkte med udvikling af bæredygtige løsninger, mens andre vil være i et erhverv, hvor det konkrete formål enten vil være at opretholde eller føre bæredygtige løsninger ud i livet. Der er en tydelig dannelsesmæssig opgave forbundet med alt dette. Det er klart og egentligt ikke noget nyt. Det har altid været folkeskolens formål. Eleverne skal rustes til det samfund, der venter dem. Femtidens udfordringer vil trække på mange af elevernes personlige kompetencer, såsom samarbejdsevner, kreativ tænkning og ikke mindst gå-på-mod.

Vores sigte er derfor, at alle vores elever aktivt og bevidst bidrager til denne proces omkring bæredygtig udvikling, bidrager med borgerengagement ved for eksempel initiativer i lokalområdet og samtidigt udfylder rollen som globale medborgere.

Image