Børnehaveklasse og SFO
På Rantzausminde Skole har vi SFO for eleverne i 0.- 3.årgang

Alle skolepædagoger deltager i både undervisningen og aktiviteter om eftermiddagen. Der arrangeres forskellige forløb med børnenes deltagelse, både inde i huset og ude på legepladsen, i skoven og andre omkringliggende lokaliteter. Der er tid til både fri leg og faste aktiviteter.

Skolen er så heldig at vi har vores egen bus til at komme ud på tur og den kan også bruges af SFO ´en. Der er mulighed for morgenmad til de børn som møder ind i morgen-SFO og lidt eftermiddagsmad til at alle tilmeldte børn ved. 14-tiden.