Børnehaveklasse og SFO
På Rantzausminde Skole har vi forårsSFO og SFO for eleverne i 0.- 3.årgang

Alle skolepædagoger deltager i både undervisningen og aktiviteter om eftermiddagen. Der arrangeres forskellige forløb med børnenes deltagelse - både indenfor,  udenfor på legepladsen, i skoven og i det grønne nærmiljø. Der er tid til både fri leg og faste aktiviteter. Desuden har Rantzausminde Skole egen bus til rådighed i hverdagen, hvilket betyder, at vi i SFO'en også kan kan komme på tur.