Velkommen til Rantzausminde skole
En skole for livet
Elever på Rantzausminde Skole skal tilegne sig færdigheder og kompetencer inden for den humanistiske, den naturvidenskabelige og den praktisk/musiske fagområde. Alle børn har - i rollen som elev - potentiale for at lære. Det kommer dog ikke af sig selv. Lysten til at lære opstår helt naturligt ved, at eleverne motiveres under trygge rammer i klasselokalet og ikke mindst i det eksisterende læringsmiljø på skolen. Det er derfor afgørende, at vi skaber et miljø, hvor vi tager ansvar for hinanden og hvor vi møder den enkelte elev med respekt og nysgerrighed.