Talentfulde børn og unge mennesker
Vi tror på, at alle børn er talentfulde.
På Rantzausminde skole har vi ambitiøse børn og unge mennesker, der drives af nysgerrighed, lærelyst og viljen til at forløse deres faglige og menneskelige potentiale.

For at komme dertil - og meget længere kræver det, at eleverne arbejder med deres talent og potentiale. Det ligger i vores pædagogiske tilgang og præger vores daglige arbejde, hvor det er centralt at give eleverne mulighed for og støtte til at udvikle eller opdage deres talenter. Vi ønsker at gøre dem parate til at møde og håndtere den modstand, som de vil møde nu eller senere i deres liv.

Talentarbejdet internt på Rantzausminde skole skal både handle om interesserede elever såvel som udvalgte elever med et højt fagligt niveau. Talentarbejdet skal være med til at skabe en kultur på hele skolen, hvor det er acceptabelt at forfølge interesser og faglige ambitioner.