ElevrådetRantzausminde Skoles elevråd består af elever fra 3. til 9. klasse. Alle skolens elever har muligheden for at sidde i elevrådet. Det kræver blot, at man stiller op og efterfølgende bliver valgt af ens klassekammerater. Elevrådets fornemmeste opgave er at være elevernes stemme – altså at gøre opmærksom på elevernes holdninger, synspunkter og ønsker i forhold til hverdagen på skolen, men trivslen er også i fokus. Der er naturligvis tale om en indbygget demokratisk dannelse i hele ideen bag at have et råd. Et elevråd er vigtigt for elevernes fællesskab på tværs af klasserne og årgangene. Derfor består rådets medlemmer også af elever fra indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen og det bidrager med forskellige ideer og sætter diskussioner i gang, f.eks. omkring mobiltelefoner, aktiviteter i frikvarterene, skolekultur, traditioner. I elevrådet er der en forkvinde og en formand. Deres opgave er at lægge en dagsorden for elevrådsmøderne, være ordstyrer møderne og deltage i skolebestyrelsens møder, hvor de har punkter og emner med fra elevrådet. Omvendt bringer de også punkter med tilbage til elevrådet.

Elevrådet har igennem årene fået sat sit præg på skolen. Nogle af de tiltag som elevrådet har været omkring er f.eks. en ny svævebane til elever fra indskolingen og en parkourbane, som kan benyttes i frikvarterene og i fritiden. Desuden har elevrådet også været inde over skolens madordning, skolens antimobbepolitik og så har elevrådet sat sit præg på skolens motionsdag for nogle år siden, idet mange af skolens elever gav udtryk for at denne særlige dag godt kunne gøres anderledes.

Svendborg Kommune har i samarbejde med ungdomsskolen etableret et elevforum. Det er et nyt tiltag og i sin spæde start. Forumet er for elevrådsrepræsentanter fra alle kommunens skoler. Rantzausminde Skole er naturligvis repræsenteret. Til disse møder udveksles der erfaringer, ideer, problematikker og tanker – om hverdagen i skolen, men også om selve ungemiljøet i kommunen. Referater fra disse møder går videre til Svendborg Byråd. Det interessante og glædelige er, at hverdagen i skolen nu pludseligt er rykket tættere på de politiske beslutningstagere i kommunen.