Image

Verdenslinjen på Rantzausminde Skole er til dig, der gerne vil opleve og tage del i verden, både i og uden for klasselokalet


•  Lyst til at lære nye sprog
•  Forståelse for andre kulturer
•  Faglige udfordringer
•  Nysgerrig på verden
•  Lyst til at rejse


Image

Undervisningen
Undervisningen tager afsæt i virkelighedsnære globale temaer. Læringsarbejdet veksler mellem fagopdelt og problembaseret undervisning samt fordybelse i aktuelle nyheder.


Samarbejde
Samarbejde med skoler fra andre lande med udveksling og besøg, samt samarbejde med internationale virksomheder i lokalmiljøet. Derudover vil der også komme gæstelærere, som inddrager livet uden for skolen.


Målsætning
At udvikle interkulturel forståelse og kompetencer og udvide elevernes muligheder i det globale samfund, samt styrke evnen og lysten til at være undersøgende, reflekterende og bruge fremmedsprog aktivt.


FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅLSvendborg Kommune og Rantzausminde Skole vil skabe en udskolingslinje for 7. - 9. klasse med særligt fokus på sprog, kulturforståelse, globalt udsyn og globalt medborgerskab.

Vi vil skabe et læringsmiljø med fokus på fordybelse, fællesskab og samarbejde og på læring med afsæt i virkelighedsnære og globale problemstillinger.

Vi vil sammen skabe et motiverende og inspirerende læringsmiljø for de elever i udskolingen, der er nysgerrige på verden og mulighederne i det globale samfund, der er optaget af betydningen af sprog og kommunikation, og interkulturel forståelse og kompetencer.

Image
Image
Image