Udeskole
Alle børn i indskolingen har én ugentlig skoledag hvor klasseværelset åbner sig op mod omverden og naturen.
Eleverne lærer at være på tur med kammerater på tværs af årgangen og bliver fortrolig med at begå sig i naturen. Udeskole styrker elevernes fællesskabsforståelse, omverdensforståelse, dannelse og skaber sammenhæng mellem skoledagens aktiviteter og indhold og giver mulighed for fordybelse og tryghed til at udforske omgivelserne.

Udeskole på Rantzausminde Skole indebærer også besøg og aktiviteter på Sejlcentret ved Thurø Bund. På Sejlcentret lærer eleverne at begå sig i og ved vandet og bliver fortrolig med at afprøve kræfter og mod i eget tempo.