Fra ledelsen

VelkommenVores hjemmeside er vores digitale forhave, hvor forbipasserende kan kigge ind over hækken, og få en idé om, hvordan vi praktiserer vores skole og selve børne- og ungemiljøet. Vi har mange forskellige typer elever på vores klassebilleder. Vores elever skal i dag veksle mellem forskellige læringsmiljøer og forskellige temaer. En enkelt formiddag på skemaet kan byde på undervisning i klimaløsninger, menneskerettigheder eller pythagoras og over middag trænes bogstavernes lyde. Dette kræver, at eleven er omstillingsparat, men det indebærer også, at de møder op med en forundringsparathed - en vilje til at blive klogere.

Hjemmesiden er pyntet med øjebliksbilleder fra skolens hverdag. Det ser idyllisk ud og eleverne ses i forskellige harmoniske situationer i naturgrønne omgivelser. Eleverne smiler og det bidrager kun positivt til helhedsindtrykket. Alt er godt. Spørgsmålet er så blot, om vi kun har glade smilende elever? Svaret er ret ligetil. Nok er vores elever glade, men de har dog - ud over smilet - også andre følelsesudtryk at byde ind med. Dette kommer helt naturligt til syne i løbet af deres skolegang og gudskelov for det. Dette har stor betydning for vores lærere i det daglige arbejde elevens udvikling - hvad enten det drejer sig om læring eller danneĺse. Som skole er en af vores fornemmeste opgaver - ud over at byde på problemregning, diktater og duksetjanser og støtte eleven i den personlige udvikling, samtidigt med at være en del af et klassefællesskab. Robusthed og vedholdenhed er to væsentlige kompetencer i selve karakterdannelsen, men også når det drejer sig om at tilegne sig ny viden. Derfor har vi netop et særligt fokus på disse to kompetencer i hverdagen.

Begreberne læring og dannelse favner bredt. Disse to begreber bliver i skoleverdenen og i det politiske miljø ofte kædet sammen eller sågar fremstillet som hinandens modpoler. Men det ene udelukker vel ikke det andet? Ligesom andre af landets skoler, har vi i stigende grad fokus på trivsel og sundhed i vores ungemiljø. Dette gælder naturligvis også mental sundhed, hvilket indebærer en italesættelse af følelser. Læring fremkalder følelser og dannelse handler om at mestre de forskellige følelser. Der er en udbredt opfattelse af, at hvis ny viden skal bide sig fast, bør det serveres på en sjov måde og generelt bidrage til en følelse af glæde. En hverdag i skolen er konstant i risiko for at blive sammenlignet, vurderet og bedømt ud fra underholdningsværdien af bombardementet fra de sociale medier. Men vores skema eller undervisning er ikke styret af algoritmer. Eleverne må acceptere lidt mere end det forudsete. Læring kan hos eleven fremkalde en følelse af at blive provokeret eller vække bekymring. Læring kan være baseret på gentagelser - hvilket for nogle giver en følelse af tryghed, men for andre en følelse af kedsomhed. Følelser er individuelle og de samme oplevelser kan fremkalde vidt forskellige oplevelser i en elevgruppe. Hvor ekspressive eleverne er, afhænger naturligvis af elevens personlighed, temperament og baggrund. Enhver følelse hos eleven har et formål, men nogle gange opstår der uhensigtsmæssige følelser - som kan smitte af på handlinger. Vi har elever, som i perioder har svært ved at komme i skole, samtidigt med at vi har elever, som slet ikke kan få nok af skolelivet. Det kan være eleven, der bliver frustreret, når et forsøg i kemi ikke går som planlagt. Eller eleven, der føler en knude i maven ved tanken om at skulle række hånden op. Vi har elever som ikke lægger skjul på deres følelser, når de vinder en turnering i idræt - og omvendt, eleverne som ikke skjuler deres skuffelse over at have tabt selvsamme turnering. 

Trivsel udtrykkes ikke kun med et smil på læben. Trivsel er mere end det. Trivsel handler også om at mestre sig selv eller at udtrykke personlige grænser. Samlet set må trivsel betragtes som et udtryk for et velbefindende, der giver følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde ved at være sammen med andre. Det handler om at skubbe eleven over på den rigtige øvebane, hvor de lærer at mestre sig selv - som menneske og som elev. De vil opleve at læring kan fremkalde følelser. Derfor. Hvis en elev ikke smiler hele tiden, betyder det ikke nødvendigvis, at eleven mistrives. Måske er eleven blot i gang med at lære nyt. 

Vores elevgruppe rummer de udadvendte, de indadvendte og så alle de andre. I en hverdag hos os, må man godt være vred. Man må godt vise tårer og man må godt vise sin glæde. Man må også godt synes at noget er kedeligt - for det vil der med garanti være. Der er ofte elever som spørger, om man kan føle en følelse forkert - ligesom man kan stave et ord forkert. Det er et godt spørgsmål. Sagen er, at i vores hverdag har alle følelser en plads og bidrager kun med det meningsfulde i dannelsen af de unge mennesker.